Luktfilter for kum

Luktfilter i serien KS 625 er spesielt utformet for sektoren industrielt og kommunalt avløpsvann. De er beregnet til bruk i avsløpskummer i rør med naturlig fall samt for trykkavlastningskummer i trykkrørledninger. Luktfilter egner seg til betong- og plastkummer med kumåpning på Ø 625 mm.


Funksjonsmåte:
Avtrekksluften fra kummen føres gjennom filtermediet i huset og renses. Alt etter konsentrasjonen av skadestoffer i avtrekksluften, kan virkningsgraden være 95–100 % avhengig av gjennomstrømmingsvolumet. Virkningsgraden kan beregnes ved hjelp av H2S ppm-målinger i avtrekksluften.


Filtermedienes virkemåte:
Aktivkull Ved filtermetoden med aktivkull blir illeluktende stoffer som hydrogensulfid absorbert av kullet og i tillegg nøytralisert gjennom tilsatte kjemikalier. Forbruket av aktivkull er avhengig av belastning/ stoffflyt. Det impregnerte aktivkullet som brukes, egner seg til høye hydrogensulfid- konsentrasjoner. Vi kan også levere filter med katalytisk aktivtkull og med biologisk rensing på forspørsel.

Kategori:

Beskrivelse

Luktfilter for kum – fjerner vond lukt effektivt. Rask og enkel installasjon.