KZ Brannhydrant hylse

KZ brannhydrant hylse i stål brukes på brannhydranter med skaded/savnet spindeltapper.

Beskrivelse

KZ Brannhydrant hylse

KZ brannhydrant hylse i stål brukes på brannhydranter med skaded/savnet spindeltapper. På grunn av den innebygde splinseringen festes hylsen 100% og en permanent lagning uten boring oppnås.

Last ned produktblad