Slamkiosk – mål og ta betalt for eksternt slam

Slamkiosk

KZ Handels slamkiosk – mulighet for å måle og ta betalt for ekstern slam fra spylebiler og andre kjøretøy. Systemet er 100% integrert med våre vannkiosker, i tillegg til kommunenes faktureringssystemer. Slamkiosken inneholder mulighet til å velge forskjellige typer slam – som for eksempel; avvannet eller ikke avvannet. Dette systemet forhindrer at bedrifter/andre tømmer uten godkjennelse av kommunen. Systemet registrerer tømmingen med dato og klokkeslett på det som ble tømt.

Som standard leveres enheten for manuell henting av data med spesielle datanøkler som inngår i leveransen.

Systemet kan utvides med et GSM-basert styresystem som automatisk henter og sender data mellom kommunens administrativsystem og respektive tappestasjoner.

Som standard leveres enheten for manuell henting av data med spesielle datanøkler som inngår i leveransen.

Systemet kan utvides med et GSM-basert styresystem som automatisk henter og sender data mellom kommunens administrativsystem og respektive tappestasjoner.

 

KZ Slamkiosk

Kontakt oss for mer informasjon

Ring oss på tlf: 32 99 11 66 eller send inn kontaktskjema for mer informasjon, eller for å avtale et møte.

Kontakt oss Last ned produktblad