Slamkiosk

KZ Slamkiosk tilbyr en løsning for de kommuner/selskaper som i dag har et mer eller mindre organisert mottak av slam i ulike former, og gir et godt grunnlag for fakturering av tjenesten.

 

Brukere av KZ Slamkiosk får utstedt en personlig nøkkel som gir dem tilgang til kiosken, og ved hjelp av denne får man full oversikt over tid, sted, volum og hvem som har tømt slam. All info blir lagret i web-løsningen og er lett tilgjengelig for uttak av rapporter og eventuell fakturering. Ved hjelp av den velprøvde elektronikken har man mulighet til å skille inntil 5 forskjellige medier.

 

Eier kan enkelt ta ut rapporter fra systemet, f.eks lister for fakturering, og bruker får egen innlogging til sin side.

 

Flere kommuner ser nå nytten av KZ Slamkiosk og oversikten og sikkerheten den gir, og vi har mulighet for spesialtilpasse systemet dersom man har behov for andre funksjoner eller registreringer. KZ Slamkiosk kan kombineres med prøvetakningsutstyr som vil gjøre det mulig å ta stikkprøver og kontroller av hva som tømmes.

 

Ta kontakt med oss – så skreddersyr vi en løsning etter dine behov!

 

KZ Slamautomat

Kontakt oss for mer informasjon

Ring oss på tlf: 32 99 11 66 eller send inn kontaktskjema for mer informasjon, eller for å avtale et møte.