Vannkiosk - En enkel løsning


Vannkiosken er en komplett løsning for at VA-bedrifter skal få betalt for å produsere vann.

Vannkiosk
Vannkiosk
KZ Vannautomat kontrollboks
KZ vannautomat
Vannstasjon for brannhydrant
 • Tapping kan skje året rundt - automatisk drenering
 • Vannuttak kan sees online
 • Kommuniserer og sender alarmer vis GPRS/SMS
 • Eksport til eksisterende VA-faktureringssystemer
 • Ved kum løsningen kan det leveres med solcelledrift

KZ Vannkiosker en komplett løsning for kommunene slik at de får kontroll og betalt for sitt vannforbruk.

Systemet består av ett elektronisk kontrollskap som identifiserer brukeren og mykstarter/mykstopper vannleveransen.

Etter avsluttet tanking sendes informasjonen om mengde, pris og klokkeslett til kontrollprogrammet som videre kan eksporteres  til kommunens faktureringssystem for vannmålere – fult integrert med det eksisterende systemet. 

Det elektroniske kontrollskapet er utstyrt med en EL-lås som bare åpner seg om rett nøkkel settes inn i den utvendige nøkkellåsen.

Kontrollskapet inneholder start og stoppknapp, displayet viser løpende totalvolum og totalbeløp. 

Kommunens kunder som fyller i dette systemet får sine personlige innloggingsdetaljer og kan enkelt se hvor mye deres egne ansatte har brukt online. Etter hver avsluttet tanking, tømmes systemet for vann, noe som innebærer at fyllingen kan skje året rundt – til og med i minusgrader. 

Vannkiosken kan bestilles som innebygd eller for montasje i kum. 

Enheten består av en komplett prefabrikkert kum der alle inngående komponenter er testet og prøvekjørt. Det eneste som behøves å gjøres er å montere på plass et stigerør i bakken, og i tillegg koble til strøm (230/24Volt.)

Hva inngår i vannkiosken?

 • Motordrevet kuleventil
 • Vannmåler med pulsutgang
 • Tilbakestrømningssikring klasse 4
 • PC-programvare for administrasjon
 • Kodningsterminal for nøkler
 • Datanøkler/sperrenøkkel/kundenøkler
 • Svanhals med vakumventil 

KZ vannkiosk fakta

 • KZ vannkiosk-  for innebygd
 • KZ vannkiosk - i kum
 • Finns med solcelledrift
 • GSM-basert styresystem
 • Mykåpner og mykstenger

 

Kontakt oss

Kontakt oss om du ønsker en demo eller mer informasjon.