SLAMKIOSK

Slamkiosk – mål og ta betalt for eksternt slam

KZ Slamkiosk tilbyr en løsning for de kommuner/selskaper som i dag har et mer eller mindre organisert mottak av slam i ulike former, og gir et godt grunnlag for fakturering av tjenesten.

KZ slamkiosk er bygget på det samme web-baserte systemet som KZ Vannkiosk. Kundene identifiserer seg med nøkkel eller app og all aktivitet bli registrert i web-løsingen. Tid, sted, volum og av hvem – all info som gir eier en god oversikt over aktiviteten. Ved hjelp av den velprøvde elektronikken har man mulighet til å skille inntil 5 forskjellige medier.

Eier kan enkelt ta ut rapporter fra systemet, f.eks lister for fakturering, og bruker får egen innlogging til sin side. 

KZ Slamkiosk kan kombineres med prøvetakningsutstyr som vil gjøre det mulig å ta stikkprøver og kontroller av hva som tømmes.

Ta kontakt med oss – så skreddersyr vi en løsning etter dine behov!