Vannkiosk og slamkiosk

KZ Vannkiosk består av ett elektronisk kontrollskap som identifiserer brukeren og deretter leverer vann på en kontrollert og sikker måte. Etter avsluttet tanking sendes informasjon om mengde, pris og tid til kontrollprogrammet som kan eksporteres til kommunens faktureringssystem. 

KZ Slamkiosk tilbyr en løsning for de kommuner/selskaper som i dag har et mer eller mindre organisert mottak av slam i ulike former, og gir et godt grunnlag for fakturering av tjenesten.

KZ slamkiosk er bygget på det samme web-baserte systemet som KZ Vannkiosk. Kundene identifiserer seg med nøkkel eller app og all aktivitet bli registrert i web-løsingen. Tid, sted, volum og av hvem – all info som gir eier en god oversikt over aktiviteten. Ved hjelp av den velprøvde elektronikken har man mulighet til å skille inntil 5 forskjellige medier.