VANNKIOSK

KZ VANNKIOSK

En komplett løsning for sikker og oversiktlig distribusjon av vann

KZ vannkiosk består av ett elektronisk kontrollskap som identifiserer brukeren og deretter leverer vann på en kontrollert og sikker måte. Etter avsluttet tanking sendes informasjon om mengde, pris og tid til kontrollprogrammet som kan eksporteres til kommunens faktureringssystem.

Kontrollskapet som inneholder start-og stoppknapper viser løpende totalt volum og totalbeløpet. Kommunen kunder som fyller i dette systemet får egen innlogging på www.vannkiosk.no, og kan enkelt se hvor mye deres egne brukere har fylt. Etter hver avsluttet fylling dreneres systemet, noe som innebærer at tapping kan skje året rundt.

Vannkiosken finnes i flere utgaver – i bygning, i container og som en nedgravd løsning i kum. KZ Vannkiosk finnes også i en utgave som monteres frittstående som en brannhydrant.

Systemet er GSM-basert, og henter og sender data automatisk mellom kommunenes administrative system og den respektive stasjonen. KZ vannkiosk kan også leveres med nøkkelfri tilgang via Blutooth, samt direkte integrasjon med egen driftsovervåkning

Service avtale kan tegnes for årlig kontroll av anlegget, samt service/kalibrering av tilbakeslagssikringen.

KZ vannkisok i bygg/teknikkhus med PE-sokkel

Komplett og ferdig montert vannkiosk leveres i prefabrikert teknikkhus. KZ Vannkiosk er klargjort for drift hele året – isolert bygg, varmeovn, frostvakt/alarm i tilfelle strømbrudd, varmekabel på inntak. Alle komponenter er testet og kontrollert før levering. Flere mulige tilvalg, bla. nødvannsinstallasjon med trykknapp. Leveres med klasse 4 tilbakeslagssikring og en CE-godkjenning av hele bygget.

  KZ vannkiosk for montering i eksisterende bygninger og pumpestasjoner

  Leveres i moduler som kunden selv monterer på ønsket/egnet sted. Krever rørlegger og elektrikker. Den elektriske koblingen krever 230/24V. Leveres med klasse 4 tilbakeslagssikring

   Vannkiosk i eksisterende byggning

   www.vannkiosk.no

   All info om uttak, dvs. tid, sted, mengde og hvem som har tappet, blir registrert på kommunens egne side på www.vannkiosk.no. Her har man full oversikt over kommunens vannkiosker og all aktivitet på dem. All data kan enkelt tas ut i rapporter som kan benyttes som for eks. fakturagrunnlag eller for videre rapportering

    Vannkiosk i kum

    Vannkiosk i kum består av en komplett prefabrikkert kum der alle komponenter er testet og kontrollert. Det eneste som må gjøres, i tillegg til grunnarbeider, er å montere stigerør i bakken, i tillegg til å koble til strøm (230/24V) til inngående komponenter. Vannet i systemet dreneres ned i brønnen og pumpes videre bort.

    • Leveres i dimensjonene DN65 eller DN80, avhengig av ønsket vannmengde
    • Leveres med: 1 stk. 2″ rustfri svanehals med vakumventil, rustfri kuleventil, 1 stk 40mm PE-rør for drenering
    • Hvis man ikke har tilgang på strøm på stedet, kan denne vannkiosken leveres med solcelledrift

    Vannkiosk i kum

    Kummene leveres i diameter Ø1600 og er tilpasset dybde etter lokale forhold og ønsker. Kan også leveres med dobbel/forsterket bunn for steder med høyt grunnvann. Alle ventiler og instrumenter i våre vannkiosker er allerede godt kjente og velutprøvde merker på det norske markedet.

     Vannkiosk i container

     Vannkiosk i container er et produkt som kan avlaste drikkevannsnettet ved for eksempel lavt grunnvannsnivå. Det er en mobil, eller om man ønsker det, permanent plassert vannkiosk som kan tilpasses til å bruke vann fra eksempel innsjøer eller elver. KZ Vannkiosk i container isoleres og monteres med utstyret på vårt verksted for å tilpasses alle behov. Vannkiosken er klargjort og alle deler er installert.