Vannkiosk - En enkel løsning


Vannkiosken er en komplett løsning for at kommuner/ledningseiere skal få betalt for å produsere vann.

Vannkiosk

Vannkiosken bidrar til at entreprenører og andre kunder kan fylle vann på en sikker og lovlig måte. De vil ikke lengre trenge å tappe vann fra brannhydranter, som ofte kan føre til styrttapping eller feilhåndtering/skader på hydrantene, eller andre usikrede tappesteder.

Systemet består av ett elektronisk kontrollskap, som identifiserer brukeren, og mykstarter/mykstopper vannleveransen. Etter avsluttet tanking sendes informasjon om mengde, pris og klokkeslett til kontrollprogrammet, som videre kan eksporteres til kommunens faktureringssystem – fult integrert med det eksisterende systemet.

Det elektroniske kontrollskapet er utstyrt med en elektrisk lås som kun åpner seg om rett nøkkel settes inn i den utvendige nøkkellåsen. Kontrollskapet inneholder start og stoppknapp, og displayet viser løpende totalvolum og totalbeløp.

Etter hver avsluttet tanking, dreneres systemet, noe som innebærer at fyllingen kan skje året rundt – til og med i minusgrader.

Hva inngår?

Motordrevet kule/dreiespjeldventil

Vannmåler

Tilbakeslagssikring klasse 4

Web-basert programvare

Kodningsterminal for nøkler

Datanøkler/kundenøkler     

Full opplæring av ansatte

Fordeler

Kan tappes året rundt

Tilbakeslagssikring klasse 4

Sikret mot trykkslag

Full kontroll over vannforbruk

Få ned svinnprosenten

Vannuttak kan sees online

Kommuniserer og sender alarmer via  GPRS/SMS

Et system, mange løsninger

Vannkiosken kan tilpasses etter ditt ønske. Vi leverer ferdige hus, til eksisterende hus/bygg,containerløsning eller i kum for å nevne noen. Vi hjelper deg gjerne med å finne det beste og riktige løsning for deg.

Vannkiosk levert i komplett hus

Vannkiosk utvendig, Lillehammer

Vannkiosk levert i container

Asker vannkiosk i container

Vannkiosk levert i kum

KZ vannautomat i kum

Vannkiosk levert i hus med PE-sokkel

PEsokkel vannkiosk Larvik

Vannkiosk levert i eksisterende bygning

Lier vannkiosk i eksisterende bygg

Kontakt oss

Kontakt oss om du ønsker en demo eller mer informasjon.

Lik og følg oss på Facebook 🙂